ផលិតផល

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Shenzhen Jos Technology Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន៖អគារ B, Xu Da Industrial No.213 Fenghuang Fu Yuan Street F Shenzhen Bao'an District 518103

ទូរស័ព្ទ:+86-15019410491

អ៊ីមែល៖sales@josindustrial.com

គេហទំព័រ៖https://www.josindustrial.com/


ផ្ញើការសាកសួរ