ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ឥទ្ធិពលនៃចម្ងាយទ្វារយានដ្ឋាន។

2021-10-20
1. ថាមពលបញ្ជូន៖ ថាមពលបញ្ជូនកាន់តែធំ ចម្ងាយកាន់តែវែង ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថាមពលមានទំហំធំ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កការរំខាន។
2. ភាពរសើបនៃការទទួល៖ ភាពរសើបនៃការទទួលរបស់អ្នកទទួលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ហើយចម្ងាយនៃការបញ្ជាពីចម្ងាយត្រូវបានកើនឡើង ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលក្នុងការជ្រៀតជ្រែក និងបណ្តាលឱ្យដំណើរការខុស ឬមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។
3. អង់តែន៖ វាទទួលយកអង់តែនលីនេអ៊ែរ ហើយពួកវាស្របទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយចម្ងាយបញ្ជាពីចម្ងាយគឺវែង ប៉ុន្តែវាកាន់កាប់កន្លែងធំទូលាយ។ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ អង់តែនអាចត្រូវបានពន្លូត និងត្រង់ដើម្បីបង្កើនចម្ងាយបញ្ជាពីចម្ងាយ។
4. កម្ពស់៖ អង់តែនកាន់តែខ្ពស់ ចម្ងាយបញ្ជាពីចម្ងាយកាន់តែវែង ប៉ុន្តែត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌគោលដៅ។

5. ការទប់ស្កាត់៖ ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែដែលប្រើប្រើប្រេកង់ UHF ដែលបានបញ្ជាក់ដោយប្រទេស។ លក្ខណៈនៃការសាយភាយរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹងពន្លឺ។ វារាលដាលក្នុងបន្ទាត់ត្រង់មួយ ហើយមានការបង្វែរតូច។ ប្រសិនបើមានជញ្ជាំងរវាងឧបករណ៍បញ្ជូននិងអ្នកទទួលចម្ងាយនៃការបញ្ជាពីចម្ងាយនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។ ប្រសិនបើវាត្រូវបានពង្រឹងឥទ្ធិពលនៃជញ្ជាំងបេតុងគឺកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែការស្រូបយករលកអគ្គិសនីដោយចំហាយ។